Blue Flower

In 2016 werd een ingrijpende renovatie van De Lindesche Molen uitgevoerd. Hierbij treft u het verslag aan.